top of page
  • Yazarın fotoğrafıTEDGA

Bugün Dünya günü peki ya diğer günler?

Bugün Dünya Günü, yaşadığımız yeri iklim değişikliğinden ve buna bağlı diğer afetlerden korumak için 1970'den beri her yıl bir hatırlatma. Ne yazık ki konuyla ilgili güncel veriler, Dünya Günü'nü geçmiş tehlikelerin bir hatırlatıcısı olarak kutlamamıza izin vermiyor. Tehlikeler hala çok gerçek ve bu tehlikeleri her gün kendimize hatırlatmamız gerekiyor. En son IPCC raporu, iklim değişikliğinin hala Dünya'yı tehdit ettiğini gösteriyor. Rapor, sera gazlarını azaltmazsak iklim değişikliğinin insan sağlığına, dünya ekosistemine, ülke ekonomilerine ve gıda üretimine ciddi şekilde zarar vereceğini belirtiyor. Rapor, özellikle iklim değişikliğinin insan refahını ve gezegen sağlığını tehdit ettiğinin altını çiziyor. Ayrıca, uyum ve hafifletme konusunda birleşik küresel eylemde herhangi bir gecikmenin, insanlığın yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almasını engelleyeceğini belirtmektedir.

Rapor, Türkiye'nin özellikle üç alanda tehlikede olduğunu gösteriyor. Bu alanlar ısıya bağlı ölümler, ekonomik kayıplar ve temiz sudur. Rapor, Türkiye'nin Avrupa'da ısı kaynaklı ölümlerden en çok etkilenecek bölgede olduğuna işaret ediyor. İkincisi, rapor, nesli tükenmekte olan ekosistemin Türkiye'de balıkçılık ve tarımı ciddi şekilde etkileyeceğini gösteriyor. Türkiye ayrıca iklim değişikliğine bağlı artan su seviyelerinden de etkilenecektir. Artan su seviyeleri, kültürel miras alanlarına, turizme ve kıyı bölgelerinde yaşayan insanlara zarar vererek Türkiye'nin kıyı bölgelerini önemli ölçüde etkileyecektir. Son olarak, Türkiye özellikle tatlı su kaynaklarında su kıtlığına karşı korumasız kalacaktır.

Raporun bize hatırlattığı gibi, iklim değişikliği sadece bir günde hatırlamamız gereken bir olgu değil. İklim değişikliği, tür olarak bizi tehdit eden bir tehlikedir ve sürekli olarak hatırlanması gerekir. Ancak bu tehlikeyi önlemek ve yaşadığımız gezegeni kurtarmak için hala zaman var. TEDGA olarak, Dünya Günü'nde yaklaşan bu tehdide karşı bir şeyler yapmazsak insanlığı neler beklediğini herkese hatırlatmak istedik.


5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page