top of page
  • Yazarın fotoğrafıTEDGA

İklim Adaletsizliği

Buzdağları eridiğinde ne olacak? Kıyı bölgeleri ve adalar sellerle yüzleşecek ve sular altında kalacaklar. ASıl soru şu ki, gerçekten bu bölgeler bu durmlardan sorumlular mı? Hayır. Buzdağlarının erimesi, iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucudur ve İklim değişikliği insanlığın tümü için doğrudan bir sorundur. Buzdağlarının erimesi sorunu, gelecekte karşılaşabileceğimiz birçok felaketten sadece biri olacak. Buzdağlarının erimesi, kıyı bölgelerini ve adaları dünyanın herhangi bir yerinden daha fazla etkileyecektir. Bazılarının neden olduğu sorun, o sorunun nedeni olmayan farklı kişileri tamamen etkileyecektir. Üstelik bu eşitsizlik sadece bahsettiğimiz gibi büyük ölçeklerde değil, aynı şehir içinde de görülebiliyor. Bir felaketin vurduğu aynı bölgede farklı grupların, felaketleri farklı ölçeklerde yaşadıklar ortadadır. Buna İklim Eşitsizliği denir ve çoğunlukla en az sorumlu toplulukların iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlerden daha fazla etkilendiğini gösterir. İklim eşitsizliği, farklı insanların yaşamlarını sosyoekonomik sınıflarına, cinsiyetlerine, yaşlarına ve eğitim düzeylerine göre etkileyen ve etkileyecek geniş bir konudur. Konuyla ilgili yapılan tüm çalışmalar, dezavantajlı grupların iklim değişikliğinden daha fazla etkilendiğini gösteriyor.. UNDP'nin de örenklendirdiği gibi, kadınlar genellikle daha fakir oldukları, daha az eğitim aldıkları ve karar alma süreçlerine erkeklerden daha az katıldıkları için iklim değişikliğine karşı erkeklerden daha savunmasızdır.


3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page